HLPjuristen voor vastgoedprojecten

Holland Legal Partners

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze informatie worden ontleend. Holland Legal Partners B.V. is niet aansprakelijk voor schade welke is en/of kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website. Informatie verzonden aan Holland Legal Partners B.V. via de e-mail of deze website van Holland Legal Partners B.V. is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. Het in deze website gebruikte beeldmateriaal is afkomstig van de in deze webiste aangegeven projecten. De auteursrechten van dit beeldmateriaal berusten niet bij Holland Legal Partners B.V., maar bij de desbetreffende opdrachtgevers en/of betrokken adviseurs en architecten. Beeldmateriaal kunt u tevens vinden op de website www.utrecht.nl/stationsgebied, www.cu2030.nl en www.meerstad.eu. Holland Legal Partners is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Vastgoed Juristen en de Nederlandse Vereniging voor Bouwrecht.