HLPjuristen voor vastgoedprojecten

Producten & werkwijze

    Gebiedsontwikkeling- en vastgoedprojecten kennen verschillende vormen van organisatie, financiering en uitvoering. Hierbij kunt u denken aan publiek-private samenwerkingsverbanden als ook aan contractering, aanbesteding en realisatie van (overheid)gebouwen, infrastructuur en nutsvoorzieningen. Het slagen van deze projecten wordt in toenemende mate afhankelijk van juridische kennis en ervaring.

    Holland Legal Partners kan u ondersteunen bij het initiëren, structureren en onderhandelen van samenwerkingsverbanden voor gebiedsontwikkeling alsmede bij de voorbereiding, contractering, (Europese) aanbesteding en realisatie van (overheid)gebouwen, infrastructuur en nutsvoorzieningen.

    Holland Legal Partners werkt in opdrachten als partner van de opdrachtgever. Als sparringpartner bij het initiatief, de structurering en modelontwikkeling van uw project, en opvolgend als onderhandelaar in de onderhandelingen en de contractvorming met uw projectpartners. Hierna kan Holland Legal Partners gedurende de uitvoering van de gesloten overeenkomst(en) de naleving van gemaakte afspraken bewaken.

    Juridische ondersteuning, vanaf het eerste initiatief tot en met de realisatie en het beheer van uw project, resulterende in onder andere de navolgende producten: strategische visie en contractmodel, intentieovereenkomsten, ontwikkelovereenkomsten, project- en realisatieovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten grondexploitaties, uitgifteovereenkomsten voor erfpacht, huurovereenkomsten, aanbestedingsdocumenten voor leveringen, diensten en/of werken, koopovereenkomsten, koop- aannemingsovereenkomsten, turnkey-koopovereenkomsten (belegger), financieringsarrangementen en financieringsovereenkomsten voor vastgoedontwikkeling en gebiedsontwikkeling.